Sunday, August 17, 2008

CIA Suspicion in Gulen's Refusal

June 27th 2008 Milliyet - Ahu Özyurt - Translated by Mizgin Yilmaz (Rasti)

Among the reasons given by the US State Department's attorneys as to why Gülen's permanent residence application was refused, is the suspicion of CIA financing of his movement.

The reasons for refusal of Fethullah Gülen's I-140 visa application have been revealed. According to US laws, every year a limited visa is given to extraordinary people in business, science, art, education, and sport, for permanent residency and work. Among the reasons for his application refusal, even though Gülen applied for the educational field, it turned out that he has neither any direct activity nor could he support his claim with any documentation to show he had extraordinary skills in this area. The I-140 application that Gulen made on 21 November 2006 has been denied after one year. Gülen, however, reapplied on 18 December 2007. Along with this application, Gülen presented reference letters to the court that had been written by 26 academicians and religious scholars. Some of these are Morton Abramovitz, Graham Fuller, and Mehmet Sağlam. In March 2008, Gülen's appeal was rejected. The court demanded recent information and documentation from the petitioner Gülen and the State Department.

The attorneys for the State Department, Patrick Meehan and Mary Catherine Frye, in their documents stated that "The petitioner indicates that he is a religious scholar and he has activities in the educational field. However, he presented, in addition to the absence of any documentation that proves he is an educator, he surrounds himself with academicians and pays them for speaking and criticizing his ideas in conferences that he organizes." They continued, "The documents that the petitioner presented show that he manages an effective movement in politics and religious issues. However, this special skill is not a field that the I-140 visa requires." The attorneys' defense has been accepted by the court.

Gülen's attorneys petitioned for an interim decision from the court in order to change the decision. As an answer to this petition, the state attorneys stated the following: "The petitioner claims that he has international appeal in the educational field, however not only is he not among extraordinarily skilled educators, he is not even an educator. As he presented, with evidence, he is the leader of a movement that has enormous financial sources and is effective in politics and religious issues. Interfaith dialog and tolerance are not among the requirements for the visa."

[ . . . ]

"There is even CIA suspicion" "Because of the large amount of money that Gülen's movement uses to finance his projects, there are claims that he has secret agreements with Saudi Arabia, Iran, and Turkic governments. There are suspicions that the CIA is a co-payer in financing these projects," claimed the attorneys.

[ . . . ]

Among the documents that the state attorneys presented, there are claims about the Gülen movement's financial structure and it was emphasized that the movement's economic power reached $25 billion. "Schools, newspapers, universities, unions, television channels . . . The relationship among these are being debated. There is no transparency in their work," claimed the attorneys. They continued, "Gülen's own statements indicate that he is a religious man who spreads his philosophy through education; however, he is not an educator."

Gülen’e ret gerekçesinde CIA ile ilişki kuşkusu

June 27th 2008 Milliyet - Ahu Özyurt

ABD İçişleri Bakanlığı adına savunma yaparak Fethullah Gülen’in oturma izni başvurusunun reddedilmesini sağlayan savcıların gerekçeleri arasında, ‘Gülen hareketinin finansmanına CIA’in katıldığı kuşkusu’ da yer aldı

Fethullah Gülen’in ABD İçişleri Bakanlığı’na başvurusunu yaptığı I-140 vizesinin reddedilme nedenleri ortaya çıktı. Amerikan yasaları gereği her sene kısıtlı sayıda verilen ve “iş, bilim, sanat, eğitim ve spor alanında olağanüstü yetenekli” kişilere oturma ve çalışma imkânı sunan vize talebinin reddedilme nedenleri arasında Gülen’in eğitim alanında başvuru yapmasına rağmen bu alanda direkt faaliyette bulunmaması ve bu konudaki “olağanüstü yeteneğini” belgeleyememesi gösterildi.

21 Kasım 2006 tarihinde Gülen’in I-140 vizesi için yaptığı başvuru İçişleri Bakanlığı tarafından bir yıl sonra reddedildi. 18 Aralık 2007’de bir kez daha aynı vize ve oturma izni için başvuran Gülen bu kez toplam 26 akademisyen, din adamı ve aralarında Morton Abramovitz ve Graham Fuller, Mehmet Sağlam gibi isimler tarafından kendisi hakkında yazılmış referans mektuplarını da mahkemeye sundu. Mart 2008’de Gülen’in temyiz isteği reddedildi. Mahkeme davacı Gülen ve davalı İçişleri Bakanlığı’ndan son bilgi ve belgelerini önceki gün tekrar istedi.

‘Para karşılığı yazdırıyor’
İçişleri Bakanlığı adına savunma yapan Savcı Patrick Meehan ve Mary Catherine Frye imzasıyla sunulan 4 Haziran 2008 tarihli belgelerde “Davalı, kendisinin din adamı olduğunu ve eğitim alanında çalışmalar yaptığını belirtiyor. Oysa, eğitimci olduğunu gösteren hiçbir belge sunmadığı gibi kendisini akademisyenlerle çevreleyip para karşılığı kendi görüşlerinin tartışıldığı konferanslarda konuşturuyor ya da görüşlerini yazdırıyor” saptaması yapıldı. “Davacı’nın (Gülen) sunduğu deliller göstermektedir ki, kendisi siyaset ve din konularında çok etkili bir hareketi yönetmektedir. Ama bu çok özel yetenekte insanlara verilen vizeyi almasına hak veren bir alan değildir” diyen savcılık makamının kararı kabul gördü.

Gülen’in avukatları bu kararı da bozmak için “ara karar çıkartma” isteminde bulundu. Buna yanıt olarak 18 Haziran’da Savcılık makamınca Pennsylvania Doğu Bölgesi Mahkemesi’ne sunulan belgelerde şöyle denildi: ‘Din ve siyasetle ilgili’ “Davacı eğitim konusunda uluslararası alanda takdir kazandığını iddia etmektedir. Oysa kendisi, ‘olağanüstü yetenekli’ eğitimciler arasında olmadığı gibi eğitimci bile değildir. Kendisi delillerde de sunulduğu gibi büyük ticari kaynakları bulunan etkili dini ve politik bir hareketin lideridir. Dinlerarası diyalog ve tolerans da bu statüde vize verilen alanlar değildir.” Gülen’in “dini hoşgörüyü eğitim kurumlarına içine sokan metotlar geliştirdiği iddiasına” da yer veren savcılık makamı “Ancak davacı, bu metotların ne olduğunu gösteren bir delil sunmamıştır. Yazıları bir müfredat modeli ya da metodoloji içermemektedir. Kendisinin eğitmenlik yaptığını belgeleyen bir delil dahi bulunmamaktadır” dedi. Savcılık makamı ayrıca Londra’da Lordlar Kamarası’nda Gülen için düzenlenen toplantının da sadece o mekânda yapıldığını, Gülen’in Konferansı “İngiliz hükümetinin desteklediği” iddialarının yanıltıcı olduğunu belirtti. Londra’daki Gülen Konferansı’ndaki sunumlardan faydalanan savcılık makamı “deliller de göstermektedir ki, davacı kendi hareketinin organize ettiği ve masraflarını karşıladığı toplantılarda bulduğu desteği kendisini ‘âlim’ olarak göstermekte kullanmaktadır” dedi.

‘CIA şüphesi bile var’
“Gülen hareketinin, yürüttüğü projelerin finansmanında kullanılan paraların büyüklüğü nedeniyle Suudi Arabistan, İran ve Türk hükümetleriyle gizli anlaşma içinde olduğu iddiaları dile getirilmektedir. CIA’in de bu projelere finansal ortaklık ettiği şüpheleri bulunmaktadır” diyen savcılık, Gülen’in sunduğu onlarca destek mektubundan hiçbirinin bir eğitimciden gelmediğini” ileri sürdü.

İkinci buluşma yalan
Gülen’in aldığı ödüllerin gerçek ödül bile sayılmasının şüpheli olduğuna yer veren Savcılık makamı, “Davacı’nın UNESCO ödülünü aldığı törende Papa 2. Jean Paul’le bir kez daha görüştüğü iddiası doğru değildir. Papa, ödül tarihinden altı ay önce ölmüştü” dedi.

Konuşma kasetleri yok
Gülen’in bütün kitaplarını Işık Matbaası’na bastırdığını belirten savcılık makamı, bunların bilimsel çalışma olduğunun söylenemeyeceğini, eğitimle alakası olmadığını, hepsinin dini yayınlar olduğunu belirtirken, Gülen’in eğitim ve sanatsal değer taşıdığı iddia edilen ve Türkiye’de çok tartışma yaratan konuşmalarının video kayıtlarının mahkemeye sunulmadığının altını çizdi.

Gelecek planları belirsiz
Savcılık, iddianamesinin son bölümünde Gülen’in “gelecek planlarını” açıklamadığını, eğitim alanında çalışmaya devam edeceğine dair hiçbir işaret vermediğini yazdı. İddianamede “Kendisi hakkında konferanslar düzenleyip yazılar yazdırması eğitim alanında olağanüstü bir faaliyet sayılmaz” denildi.

25 milyar dolarlık güç
Savcılığın önceki gün teslim ettiği yeni belgeler arasında da Gülen cemaatinin mali yapısına dair iddialar yer aldı ve cemaatin 25 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığına vurgu yaptı. “Okullar, gazete, üniversite, sendikalar, televizyonlar. Bunların birbiriyle ne kadar bağlantılı olduğu tartışılıyor. İş yapma şeklinde hiçbir şeffaflık yok” iddiasını dile getiren Savcılık, “Gülen’in kendi açıklamaları da gösteriyor ki, kendisi felsefesini eğitim yoluyla yayan bir din adamıdır ama eğitimci değildir” dedi.

Naylon üniversite şüphesi
Savcılık, Gülen’in ABD’de kurdurduğu Virginia International University’ye de değindi. Belgede, “Okulun hareketle ilişkisinin hiçbir yerde yer almadığı vurgulanarak, “Bu okulun ne kadar prestijli bir kurum olduğu tartışmalıdır” ifadesi yer aldı.

Referans verenler
Fethullah Gülen’in başvurduğu I-140 vizesine hak ka-zandığını mahkemeye ispat etmek için çok sayıda siyasetçi ve akademisyenden aldığı referans mektubu dosyanın içinde bulunuyor. Gülen’e referans veren isimler şöyle:

George Fidas: CIA’in “Analiz Bölümü Direktörlüğü” görevini yürüttü. Halen ABD?Genelkurmay İstihbarat Konseyi’nde de kadrosu olan Fidas mektubunda, Gülen için “Ahlaki değerleri Allah’a iman ve şiddetli laik eğitimle birleştiriyor” yorumunu yaptı. Fidas George, Washington Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde de öğretim görevlisi.
Graham Fuller: Eski Ulusal İstihbarat Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski CIA Türkiye Masası şeflerinden olan Fuller, aynı zamanda RAND Corporation’ın danışmanı. Gülen için mektubunda, “Ülkedeki tartışmasız en büyük lider. Türkiye’de ve Müslüman dünyasında pek çok okul açtı” dedi.
Morton Abramowitz: ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi, halen Carnegie Endowment ve The Century Foundation üyesi. Gülen için yazdığı mektupta, “Gülen hareketinin kurucusu olarak Türkiye’de ve Asya’da eğitime büyük katkıları var” dedi.
Aleksander Karlutsos: ABD Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu’nun yardımcısı.
Emin Başer: 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın danışmanı, Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde öğretim görevlisi. Mektupta Gülen’in çalışmaları için “İslamın şiddetten uzaklaşması gerektiğini savundu” diye yazdı.
John Obert Voll: Georgetown Üniversitesi İslam-Hıristiyan Anlayış Bölümü Başkanı ve İslam
Tarihi Profesörü.
Ralph ve Richard Lazarus, Dale Eickelman: Darthmouth Üniversitesi Antropoloji Bölümü öğretim üyeleri.
Yıldırım Akbulut: Eski Başbakan ve eski Meclis Başkanı.
Mehmet Sağlam: Eski YÖK Başkanı ve eski Milli Eğitim Bakanı.
Bernadette Andrea: Teksas Üniversitesi İngilizce ve Felsefe Bölümü öğretim üyesi.
Paul Barker: Profesör. Elmhurts College, Teoloji ve Din Bölümü öğretim üyesi.
Rahip Floyd Schoenhals: Evanjelist Kilisesi Arkansas-Oklahoma sinodu.
Murat Saraylı: Eski Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı.
Rahip Thomas Michael: Katolik Kilisesi Cizvit Tarikatı mensubu. Gülen’in Papa’yla görüşmesine katılmıştı.
Rahip Donald Senior: Katolik Teoloji Birliği Başkanı. James
Kenneth Echols: Chicago Lutheran Teoloji Okulu Başkanı.
Jill Carroll: Profesör. Rice Üniversitesi, Boniuk Dini Hoşgörü Merkezi Başkanı.
Lynn Mitchell: Houston Üniversitesi Dini Çalışmalar Bölümü Direktörü.
Sheryl E. Santos: Teksas Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Başkanı.
David Capes: Profesör. Houston Baptist Üniversitesi, Hıristiyanlık Çalışmaları ve Felsefe Bölümü Başkanı.
Rahip Terry Mathis: California Üniversitesi Riverside Kampusu rahibi.
James E. Bowley: Millsaps College Dini Çalışmalar Bölümü Başkanı.
Rahip Loye Ashton: Tougaloo College Dini Çalışmalar Bölümü Başkanı.
Lawrence T. Geraty: La Sierra Üniversitesi Onursal Başkanı.
H. Ali Yurtsever: Washington Rumi Forum Başkanı.
Kemal Öksüz: Niagara Foundation (Niagara Vakfı) Başkanı.
John Esposito: Profesör. Georgetown Üniversitesi Prens Al Walid bin Tallal Müslüman-Hıristiyan Anlayış Bölümü Direktörü.

Gülen hangi vize için başvurdu?
Fethullah Gülen’e ABD’de süresiz oturma ve çalışma olasılığı vermesi için başvurulan I-140 statüsündeki vize, bilim, sanat, iş, eğitim ve spor alanlarında olağanüstü yetenek gösteren, uluslararası saygınlığı olan, bu faaliyetlerini ABD’de sürdürmek isteyen ve ABD’nin de bu faaliyetlerden faydalanacağı kişilere veriliyor.

5 comments:

Anonymous said...

To learn the facts about Fethullah Gulen and the movement inspired by him, please visit the following links
Fethullah Gulen Movement
Fethullah Gulen

Fethullah said...
This comment has been removed by the author.
Fethullah said...

Some say they are the best schools around, and some say they can’t be that good without support from global powers. Some say they serve for global peace, and some other say: “Don’t be naive they must have a hidden agenda”.
Following links provide accurate information on Gulen Schools:

Gulen Schools

Gulen Schools

Anonymous said...

Learn more about the so called Gulen Charter Schools.

Anonymous said...

We tried very hard to get a Canadian M.D. to remain in this country but it was determined that he did not retain the qualities that this country was looking for.... i.e. giving back, paying taxes being a contributing citizen...... go figure..